Back to Top
 
 

Kancelaria Parafialna

 
 
 
 

Kancelaria Parafialna


Łęcze 48

82-340 Tolkmicko

✆ +48 55 231 32 00


Kancelaria Parafialna czynna w godzinach:

Poniedziałek: 1600-1730.

Środa: 830-1000.


W sprawach nagłych, także poza tymi godzinami (najlepiej po telefonicznym umówieniu).

 
 
 
 

CO JEST POTRZEBNE DO ???

 
 
 
 

chrzest

 
 
 
 

SAKRAMENT CHRZTU

 • akt urodzenia dziecka

 • zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są bierzmowani, wierzący i praktykujący (żyją w sakramentalnym związku małżeńskim i chodzą do kościoła)

 
 
 
 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • wypełnienie i złożenie we wrześniu Deklaracji przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii świętej w Parafii Łęcze

 • świadectwo (metryka) chrztu (dzieci chrzczone poza Parafią Łęcze)

 • wypełniony indeks komunijny (dzieci otrzymują we wrześniu)

 • zaliczony w indeksie Mały Katechizm

 • uczestnictwo w spotkaniach Katechezy Parafialnej (terminy podawane w Ogłoszeniach Parafialnych)

 • spotkanie dziecka i rodziców z księdzem Proboszczem w kwietniu lub maju (najlepiej po telefonicznym umówieniu)

 • zaświadczenie Katechety o przygotowaniu szkolnym (dotyczy dzieci uczących się w innych Szkołach niż w Łęczu i Suchaczu)

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie i przygotowaniu (dotyczy dzieci mieszkających za granicą Polski)

 
 
 
 

komunia

 
 
 
 

bierzmowanie

 
 
 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • sakrament bierzmowania po dwuletnim przygotowaniu w szkole średniej (POSTANOWIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA, Elbląg, 23 sierpnia 2017, L.dz. 561/2017 księdza biskupa Jacka Jezierskiego)

 • wypełnienie i złożenie we wrześniu Deklaracji przygotowania do bierzmowania w Parafii Łęcze

 • zaświadczenie Katechety o uczestnictwie w katechezie szkolnej

 • świadectwo (metryka) chrztu (młodzież chrzczona poza Parafią Łęcze)

 • wypełnione indeksy z dwóch lat przygotowania

 • zaświadczenie Katechety o przygotowaniu

 • uczestnictwo w spotkaniach Katechezy Parafialnej (terminy podawane w Ogłoszeniach)

 
 
 
 

MAŁŻEŃSTWO KATOLICKIE (ŚLUB)

 • przed rozpoczęciem bezpośredniego przygotowania do zawarcia małżeństwa, gdy narzeczeni podejmą decyzję o ślubie i rozpoczną realizację tego zamiaru (np. zarezerwują salę itp.), powinni oni zgłosić w Kancelarii Parafialnej również rezerwację terminu swych zaślubin

 • małżeństwo może być zawarte jako:- wyznaniowe (tzw. ślub „konkordatowy”) – narzeczeni niezwiązani cywilnie ze sobą winni, w czasie przygotowania do zaślubin, dostarczyć do Kancelarii Parafii zaświadczenie z USC, na podstawie którego ich małżeństwo zostanie uznane w systemie prawa cywilnego za ważne i otrzyma skutki cywilne (wymóg art. 10 Konkordatu). Tak zawarte małżeństwo wywiera skutki od chwili jego zawarcia w kościele, a nie od momentu urzędowej rejestracji w USC- kanoniczne bez skutków cywilnych (tzw. ślub „kościelny”) – w tej sytuacji należy wystąpić do ordynariusza miejsca o zezwolenie na pobłogosławienie tego związku

 • jeśli jedno z Narzeczonych jest ochrzczonym niekatolikiem, to ich zaślubiny – za zgodą ordynariusza miejsca – mogą nastąpić podczas Mszy świętej, natomiast jeśli jest osobą nieochrzczoną – wyłącznie poza Mszą świętą

 • w przypadku małżeństw mieszanych, niedozwolone jest sprawowanie dwóch odrębnych obrzędów religijnych zawarcia tego samego małżeństwa

 • trzy miesiące przed planowanym ślubem należy odbyć z księdzem Proboszczem rozmowę kanoniczno-duszpasterską. Winna ona odbyć się przynajmniej w czasie dwóch spotkań

 • Narzeczeni pobierają w parafiach gdzie byli ochrzczeni metryki chrztu w celu zawarcia małżeństwa, w uwagach na marginesie aktu chrztu należy odnotować ten fakt – zapis: „wydano świadectwo do ślubu (data)”

 • dwa miesiące przed planowaną datą ślubu Narzeczeni winni dostarczyć do parafii zaświadczenie z USC, jeśli ich małżeństwo ma być uznane w systemie prawa państwowego (tzw. ślub „konkordatowy”)

 • w tygodniu przed ślubem duszpasterz ponownie spotyka się z narzeczonymi, aby spisać akt małżeństwa w Księdze Zaślubionych. Narzeczeni podają dane świadków swego ślubu, którymi mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie

 • w dzień zaślubin, jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości, narzeczeni i świadkowie podpisują wszystkie dokumenty (akt małżeństwa w Księdze zaślubionych i zaświadczenia do USC). Mogą to uczynić w kancelarii lub w kościele, w odpowiednim miejscu, ale nie na ołtarzu

 
 
 
 

malzenstwo

 
 
 
 

bierzmowanie

 
 
 
 

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu (konieczny przy rozpoczęciu ustalania szczegółów pogrzebu)

 • opłacenie miejsca na cmentarzu w Łęczu (dotyczy osób chowanych na cmentarzu parafialnym w Łęczu)

 • w niedługim czasie po pogrzebie delegacja rodziny może zgłosić się do księdza Proboszcza celem ustalenia terminów Mszy świętych z zebranych ofiar

 
 
 
 

NAMASZCZENIE CHORYCH

 • stół nakrywamy białym obrusem

 • na stole stawiamy krzyż, świece, naczynie z wodą święconą, kropidło, talerzyk z watą, odrobiną soli i kawałkiem chleba

 • najbliżsi nie wychodzą do innego pokoju (jedynie na czas spowiedzi) lecz wspólnie się modlą

 • zadzwonić do Kancelarii z prośbą lub przyjechać po kapłana

 • istnieje możliwość zgłoszenia do Kancelarii Parafialnej osoby chorej do regularnych odwiedzin z posługą przez kapłana w pierwsze piątki miesiąca

 
 
 
 

namaszczenie

 
 
 
 

UWAGA!

Osoby spoza terenu parafii (mieszkające powyżej 3 miesięcy w innym miejscu) do sakramentów lub pochówku powinny przedstawić zgodę proboszcza swojej nowej parafii (w prawie kościelnym liczy się faktyczne zamieszkanie, nie zameldowanie).

 
 
 
 

intencje

 
 
 
 

INTENCJE MSZALNE

Intencje Mszalne w różnych intencjach, za żywych i zmarłych można zamawiać:

 • w Kancelarii Parafialnej

 • przed każdą i po każdej Mszy świętej w Zakrystii

 • dla tych, którzy np. pochodzą z naszej Parafii, mają tutaj rodzinę, ale mieszkają gdzie indziej i chcieliby zrobić taki prezent bliskim lub chcą po prostu, aby Msza święta była odprawiona w naszej parafii - zamów intencję w internecie: skorzystaj z formularza Kontakt, napisz jaką i kiedy intencję chcesz zamówić, ofiarę możesz przelać na podane konto parafii, kapłan skontaktuje się z Tobą w sprawie dostępności terminu i zatwierdzi intencję wpisując ją do księgi.


 
 
 
Podziel się z innymi w sieciach społecznościowych:
Pin It